Muzyka na Kaszubach – dziedzictwo kulturowe regionu

Kaszubi słyną na całą Polskę z niezwykłego przywiązania do tradycji. Turyści mają okazję przekonać się, że potomkowie dawnych posiadaczy tych ziem mają powody do dumy z bycia członkami społeczności o tak bogatej kulturze. Mieszkańcy Kaszub doceniają wartość tradycji i spuścizny kulturowej przodków, czego wyrazem są liczne inicjatywy podejmowane w celu ochrony folkloru i działania służące przybliżaniu go turystom z całej Polski. Oprócz licznych skansenów i muzeów prezentujących dorobek zamieszkującej wschodnią część Pomorza grupy etnicznej, Kaszubi pielęgnują swoją niezwykle bogatą tradycję poprzez przekazywanie jej młodym pokoleniom. Przejawia się to w dbałości o naukę języka ojczystego i wpajanie młodzieży szacunku do ludowych zwyczajów i kaszubskich korzeni. Region jest otwarty na przybycie turystów i doskonale przygotowany do przyjęcia gości z całego kraju. Pobytowi tutaj sprzyja dostępność bazy noclegowej [meteor-turystyka.pl/noclegi,kaszuby,58.html], w skład której wchodzi bardzo duża liczba obiektów letniskowych, od pól namiotowych po ośrodki wczasowe i hotele.

Dla przyjezdnych wyjątkowo atrakcyjna jest tradycyjna muzyka i tańce, w większości niespotykane poza tym regionem etnicznym. Mieszkańcy z dumą śpiewają hymn swojego regionu, do którego muzykę skomponował Feliks Nowowiejski. Przetrwały również liczne ludowe przyśpiewki, stanowiące niegdyś nieodłączny element rutyny życia codziennego. Śpiew towarzyszył trudom rolników na polach, wspólnej pracy kobiet i zabawom dzieci. Pełnił także ważną rolę w tradycyjnych obrzędach. Oprócz pieśni, obowiązkowym elementem kaszubskiej biesiady był taniec. Skocznym pląsom towarzyszyła wesoła muzyka grana na ludowych instrumentach. Kaszubi wykształcili również własny odpowiednik poloneza, charakteryzujący się wolnym tempem i dostojnością kroku. Obecnie to cenne dziedzictwo kultywują członkowie kaszubskich zespołów pieśni i tańca, które przedstawiają regionalny program nie tylko na Pomorzu, lecz także w ogólnopolskich przeglądach i konkursach. Aktywne działanie kół kulturalnych świadczy o przywiązaniu współczesnych Kaszubów do historii, a przy tym o uzdolnieniach artystycznych i przetrwaniu daru muzykalności, jaki obdarzeni byli ich przodkowie.
Aby poznać kulturę tego niezwykle ciekawego obszaru, warto odwiedzić Kaszuby w sezonie wakacyjnym. Właśnie wtedy odbywa się największa liczba wydarzeń promujących tradycję regionu.